PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN DÀNH CHO CÂY CÀ PHÊ HCK-423

TÁC DỤNG:Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH 423

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Hàm lượng chất hữu cơ:15%; Đạm tổng số (Nts):4%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):3%; Canxi (Ca): 4%; Magiê (Mg): 2%. Vi sinh vật: Rhizobium sp, Bacillus mycoidec, Bacillus somelianskii: 1x106 CFU/g mỗi loại. Vi lượng: B, Mn, Zn, Cu: 600ppm mỗi loại. Độ ẩm:25%. Độ pHH2O:5 2. TÁC DỤNG: Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH 5.2.2

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Hàm lượng chất hữu cơ:15%; Axit humic:1%; Đạm tổng số (Nts):5% ; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):2%; Silic (SiO2hh):2,5%; Canxi (Ca):2,5%; Magiê (Mg):2%. Độ ẩm:25%. Độ pHH2O:5 2. TÁC DỤNG: Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG HÀ GIANH HCK-242 CHUYÊN DÙNG CHO HÀNH TỎI

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Chất hữu cơ: 15%; Axit humic: 1%; Đạm tổng số (Nts): 2%; Lân hữu hiệu (P2O5): 4%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; Silic(SiO2hh): 2,5%; Canxi (Ca): 2,5%; Magie (Mg): 2%; pHH2O: 5; Độ ẩm: 25%. 2. TÁC DỤNG: Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH HCK-423

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Chất hữu cơ: 15%; Đạm tổng số (Nts): 4%; Lân hữu hiệu (P2O5): 2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; Canxi (Ca): 2,5%; Magie (Mg): 2%; Rhizobium sp.: 1x106 CFU/g; Bacillus somelianskii: 1x106 CFU/g; Bacillus mycoidec: 1x106 CFU/g; TE: Bo (Bo): 600 pmm, Mangan (Mn): 600 ppm, Kẽm (Zn): 600 ppm, Đồng (Cu): 600ppm; pHH2O: 5; Độ ẩm: 30%. 2. TÁC DỤNG: Cung cấp mùn hữu cơ đã được hoạt hóa, các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Cải tạo và làm tăng độ phì nhiêu cho đất. Giúp cây trồng hấp thụ nhanh các nguyên tố đa, trung và vi lượng; Tăng sức chịu hạn, chịu rét. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển đồng bộ. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH CHUYÊN DÙNG CHO CÁC LOẠI RAU

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH CHUYÊN DÙNG CHO CÁC LOẠI RAU