Phân bón Trung Vi Lượng Sông Gianh TE-01

Phân bón Trung Vi Lượng Sông Gianh TE-01

Phân bon Vi Lượng Sông Gianh TE+

Phân bon Vi Lượng Sông Gianh TE+

Sông Gianh K+

Thành phần: Kali hữu hiệu (K2Ohh): 50%; Lưu huỳnh (S): 18%; TE: Bo (B): 50 ppm; Mangan (Mn): 50 ppm; Kẽm (Zn): 50 ppm; Sắt (Fe): 50 ppm; Độ ẩm: 1%.