Chi nhánh Quảng Bình

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Trụ sở đóng tại: 169 Đào Duy Từ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 
Điện thoại: 0232.3 512 418;         Fax: 0232.3 512 418 - 0232.3 514 011
Mã số Chi nhánh: 3100126555-007

Ông Nguyễn Sỹ Hoà
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Sản xuất  phân bón các loại, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Hình ảnh Chi nhánh:

Các sản phẩm: