Chi nhánh Từ Liêm - Hà Nội

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Trụ sở đóng tại: Khu B5, TT Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội 
Điện thoại: 0243.8 370 764; Fax: 0243.8 374 368
Mã số Chi nhánh: 3100126555-004

Ông Phan Xuân Hòe
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Sản xuất phân bón phục vụ cho các tỉnh thuộc khu vực Nam Sông Hồng, bao gồm: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng.

Hình ảnh Chi nhánh: