Chi nhánh Đắk Lắk

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI ĐẮK LẮK

Trụ sở đóng tại: Số 4, Tổ 79, Khối 8, Phường Thành nhất,TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 
Điện thoại: 0262.3.891.131;0262. 891.133
  
Mã số Chi nhánh: 3100126555-003

Ông Nguyễn Văn Thông
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

sản xuất phân bón phục vụ cho các tỉnh thuộc khu vực Nam Tây Nguyên.

Hình ảnh Chi nhánh: