Chi nhánh Bắc Ninh

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH - CHI NHÁNH TẠI BẮC NINH - NHÀ MÁY PHÂN BÓN HÀ GIANH

Trụ sở tại: Cụm công nghiệp Quế Võ, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222. 3619629; Fax: 0222. 3619669

Mã số Chi nhánh: 3100126555-014

Giám đốc Chi nhánh

Cao Xuân Huy

Nhiệm vụ: Sản xuất kinh doanh các loại phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, phân bón NPK hàm lượng cao phục vụ các tỉnh Miền Bắc.

Hình ảnh Nhà máy: