Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH

Trụ sở đóng tại: Ấp Tân Tiến, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0283. 8913314; Fax: 0283. 8914988
Mã số Chi nhánh: 3100126555-002

 

 

Ông Trương Quang Vận
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

sản xuất phân bón phục vụ cho các tỉnh thuộc khu vực miền Tây Nam bộ.

Hình ảnh Chi nhánh: