PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK SÔNG GIANH 19-12-6+TE - Chuyên lót và thúc 1

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):19%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):6%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 15-5-20+TE - Chuyên đón đòng nuôi củ quả

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):20%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%   2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng đặc biệt cây lúa thời kỳ nuôi hạt. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Phân bón hữu cơ Sông Gianh BO-60

Sản phẩm dạng viên nén được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu nhập ngoại chất lượng cao chưa nguồn dinh dưỡng hữu cơ hoạt hoá, hợp chất Humat và các khoáng chất có nguồn gốc 100% tự nhiên, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Phân bón hữu cơ Sông Gianh DOI-55

Sản phẩm dạng viên nén được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu nhập ngoại chất lượng cao chưa nguồn dinh dưỡng hữu cơ hoạt hoá, hợp chất Humat và các khoáng chất có nguồn gốc 100% tự nhiên, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Phân bón hữu cơ Sông Gianh GA - 50

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu nhập ngoại chất lượng cao chưa nguồn dinh dưỡng hữu cơ hoạt hoá, hợp chất Humat và các khoáng chất có nguồn gốc 100% tự nhiên, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

PHÂN BÓN NPK 8-10-3+TE - Dùng cho các loại cây trồng

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):8%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):3%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.15.15+TE

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):15%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):15%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 15.10.15+TE - Dùng cho cây cao su

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):15%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 15-5-20+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):20%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%   2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK HÀ GIANH 20-20-15+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):15%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 20-10-5+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts): 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):5%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 19-12-6+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):19%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):12%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):6%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 17-17-7+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):17%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):7%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK SÔNG GIANH 17-7-17+TE - Dùng cho các loại cây trồng

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):17%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):7%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):17%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%  2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK HÀ GIANH 16-8-16+TE

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng:Đạm tổng số (Nts):16%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):8%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):16%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5% 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG SÔNG GIANH 15-5-20 + TE

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts):15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):5%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):20%. Vi lượng (TE): Sắt (Fe), Bo (B), Mangan (Mn), Kẽm (Zn):50 ppm mỗi loại. Độ ẩm:5%   2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG CHUYÊN DÀNH CHO CÂY CÀ PHÊ HCK-423

TÁC DỤNG:Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH 423

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Hàm lượng chất hữu cơ:15%; Đạm tổng số (Nts):4%; Lân hữu hiệu (P2O5hh):2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):3%; Canxi (Ca): 4%; Magiê (Mg): 2%. Vi sinh vật: Rhizobium sp, Bacillus mycoidec, Bacillus somelianskii: 1x106 CFU/g mỗi loại. Vi lượng: B, Mn, Zn, Cu: 600ppm mỗi loại. Độ ẩm:25%. Độ pHH2O:5 2. TÁC DỤNG: Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH 5.2.2

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Hàm lượng chất hữu cơ:15%; Axit humic:1%; Đạm tổng số (Nts):5% ; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh):2%; Silic (SiO2hh):2,5%; Canxi (Ca):2,5%; Magiê (Mg):2%. Độ ẩm:25%. Độ pHH2O:5 2. TÁC DỤNG: Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ VI SINH HÀ GIANH 311

Hàm lượng chất hữu cơ:15%; Axit humic:1,5 %; Đạm tổng số (Nts):3%;  Silic (SiO2hh):1,5%; Canxi (Ca):1,5%;  Magiê (Mg):1,0%. Vi sinh vật: Azotobacter sp., Streptomyces sp., Bacillus sp.: 1 x 106 CFU/g mỗi loại. Độ ẩm:30%. Độ pH H2O:5  

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG HÀ GIANH HCK-242 CHUYÊN DÙNG CHO HÀNH TỎI

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Chất hữu cơ: 15%; Axit humic: 1%; Đạm tổng số (Nts): 2%; Lân hữu hiệu (P2O5): 4%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%; Silic(SiO2hh): 2,5%; Canxi (Ca): 2,5%; Magie (Mg): 2%; pHH2O: 5; Độ ẩm: 25%. 2. TÁC DỤNG: Cung cấp dinh dưỡng cân đối, hợp lý cho hành, tỏi. Cải tạo và tăng độ phì nhiêu cho đất. Phục hồi hệ thống vi sinh vật hữu ích trong đất. Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét. Giúp hành, tỏi sinh trưởng, phát triển tốt, lá xanh tròn, thẳng lá. Cho hành, tỏi củ to, chắc với mùi thơm đặc trưng và có độ đồng đều cao.

PHÂN HỮU CƠ KHOÁNG SÔNG GIANH HCK-423

1. THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG:Chất hữu cơ: 15%; Đạm tổng số (Nts): 4%; Lân hữu hiệu (P2O5): 2%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%; Canxi (Ca): 2,5%; Magie (Mg): 2%; Rhizobium sp.: 1x106 CFU/g; Bacillus somelianskii: 1x106 CFU/g; Bacillus mycoidec: 1x106 CFU/g; TE: Bo (Bo): 600 pmm, Mangan (Mn): 600 ppm, Kẽm (Zn): 600 ppm, Đồng (Cu): 600ppm; pHH2O: 5; Độ ẩm: 30%. 2. TÁC DỤNG: Cung cấp mùn hữu cơ đã được hoạt hóa, các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Cải tạo và làm tăng độ phì nhiêu cho đất. Giúp cây trồng hấp thụ nhanh các nguyên tố đa, trung và vi lượng; Tăng sức chịu hạn, chịu rét. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển đồng bộ. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 12-3-21+TE

 THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG: Đạm tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 21%. Vi lượng (TE): Bo (B): 50 ppm, Mangan (Mn): 50 ppm, Kẽm (Zn): 50 ppm,  Sắt (Fe): 50 ppm; Độ ẩm: 5%. TÁC DỤNG: TÁC DỤNG: Giúp cứng cây, hạn chế đổ ngã. - Cây Lúa: Thoát trổ nhanh, Trổ bông đều. Bông Lúa to, dài, hạt to, chắc mẩy. - Cây lấy củ, quả: Tỉ lệ đậu củ, quả cao. Củ quả to đều, bóng đẹp.  - Nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế.

PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG NPK HÀ GIANH 15.10.15+TE CD cho cây Công nghiệp

1.  Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: Đạm tổng số (Nts): 15%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%. Vi lượng (TE): Bo (B): 50 ppm, Mangan (Mn): 50 ppm, Kẽm (Zn): 50 ppm,  Sắt (Fe): 50 ppm; Độ ẩm: 5%. 2. Công Dụng ( Tác Dụng) Cung cấp các dưỡng chất cần thiết và cân đối cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, Kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt; Tăng khả năng chống chịu trước thời tiết bất lợi; Rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.