Chi nhánh Quảng Trị

Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH CHI NHÁNH TẠI QUẢNG TRỊ

Trụ sở đóng tại: Thôn Mai Đào, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
Mã số Chi nhánh: 3100126555-015

Ông Nguyễn Sỹ Hoà
Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Khai thác than bùn và sản xuất  phân bón các loại, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung, bao gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Hình ảnh Chi nhánh: