Lĩnh vực kinh doanh

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và Đăng ký Thuế số: 3100126555, do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp lần đầu ngày 07/02/2009 và thay đổi lần 7 ngày 13/04/2020.

1/. Nhận và chăm sóc cây giống hàng năm, lâu năm, trồng rừng, chăm sóc rừng,ươm giống cây lâm nghiệp. Trồng lúa, ngô, các cây lương thực có hạt khác, trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, trồng cây ăn quả. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ;

2/.Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn, xay xát, sản xuất bột thô, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;

3/. Xây dựng công trình đường bộ, đường thủy, khai khoáng, chế biến, chế tạo, công trình kỹ thuật dân dụng khác, xây dựng nhà để ở, nhà không để ở;

4/. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày (kinh doanh khách sạn); Dịch vụ thông tin quảng cáo;

5/. Thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại: Thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và phụ phế phẩm nông nghiệp, công nghiệp từ các lò mổ, cơ sở chế biến, thuộc da dùng làm nguyên liệu cho sản xuất phân hữu cơ sinh học;

6/. Nuôi trồng thủy sản biển, thủy sản nội địa, thu mua thủy hải sản sản xuất khẩu và nội địa; Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản xuất khẩu và nội địa;

7/. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học và các loại phân bón khác; Khai thác thu gom than bùn và phot pho rít, khoáng hóa chất và khoáng phân bón;

8/. Sản xuất sản phẩm từ plastic;

9/. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất phân bón, thủy sản và bao bì;

10/. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: Kinh doanh (cả xuất nhập khẩu) phân bón hữu cơ sinh học và các loại phân bón khác; Kinh doanh các loại bao bì PE, PP, bao bì Caston có in ấn;

11/. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa: Sản xuất bao bì Caston có in ấn;

12/. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu: Sản xuất vật liệu xây dựng;

13/. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón sinh học, nuôi trồng thủy sản, các loại hợp chất xử lý hồ nuôi tôm, cá và các loại thức ăn gia súc, gia cầm;

14/. Sản xuất gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sửa chữa nhỏ, sửa chữa máy mọc, thiết bị;

15/. Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.