Chi nhánh Bình Dương

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY PHÂN BÓN SÔNG GIANH 9

Trụ sở tại: Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại/Fax: 0274. 3590888

Mã số Chi nhánh: 3100126555-013

Giám đốc Chi nhánh

Nguyễn Việt Hùng

Nhiệm vụ: Sản xuất kinh doanh các loại phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, phân bón NPK hàm lượng cao phục vụ cho các tỉnh Nam Bộ.

Hình ảnh Nhà máy: