Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh

Địa chỉ: 169 Đào Duy Từ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tel: 0232 3 513 796 - Hotline: 0232 3 513 796

Website: https://songgianh.com.vn