Phân bón Trung Vi Lượng Sông Gianh TE-01

  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 12016

Phân bón Trung Vi Lượng Sông Gianh TE-01

Hotline

0232 3 513 796

ĐẶC BIỆT PHÁT TRIỂN BỘ RỄ 

Tác dụng

Cung cấp che lát vi lượng dạng phức hợp cho cây, bổ sung khi đất thiếu. Cân bằng ION trong đất, cải tạo đất, giải độc đất bị yếm khí, nhiễm phèn, chai cứng, vi sinh vật hữu ích kém phát triển.

- Lúa: Chống nghẹt rễ, thúc ra rễ, đẻ nhánh mạnh, trổ thoát, trổ đều, to hạt, dài bông, chống đổ ngã, chịu hạn, rét dài ngày. Năng suất cao.

- Ngô: Ra rễ mạnh, khỏe cây, phấn nhiều, to bắp, đầy hạt, đầy bắp, chống đổ ngã, trắng lá cây con, chịu hạn, rét lâu ngày.

- Rau màu, cây cảnh: Ra rễ mạnh, phát mầm nhiều, lá dày to, mướt lá, kích thích ra hoa, cánh hoa mập, lâu tàn, hoa đẹp.

- Cây ăn quả, cây công nghiệp: Phát triển bộ rễ mạnh, cây khỏe, thúc đẩy ra hoa, nở đồng loạt, đậu quả nhiều, to quả, đẹp mã. Năng suất chất lượng quả cao. Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, an toàn nông sản.

Cách dùng

Dùng rắc: 1-1,5 kg cho 360 m2

Dùng tưới: 1 kg hòa 200-220 lít nước. Tưới đều quanh gốc tròn tán lá

Cải tạo đất: Bón khi làm đất trước khi trồng 3-5 ngày. Bón vãi đều mặt ruộng hoặc theo hàng, hốc cây trồng. Xới lấp mỏng đất.

Thời kỳ bón:

- Lúa: Trước khi cấy ( hoặc gieo ) 1-2 ngày. Khi lúa đẻ nhánh. Làm đòng. Bắt đầu trổ.

- Ngô: Trước khi gieo 1-2 ngày. Khi được 4-5 lá. Bắt đầu trổ cờ.

- Cây rau màu, cây vườn ươm, hoa cây cảnh: Sau khi trồng 3-5 ngày. Sau mỗi lứa thu hoạch. Định kỳ 15-20 ngày/lần

- Cây ăn quả, cây công nghiệp: Sau khi trồng 10-12 ngày. Sau mỗi lứa hái. Định kỳ 25-30 ngày/lần