Hướng dẫn sử dụng phân đa lượng NPK 6.9.3-8S chuyên lót Lúa 1

THÀNH PHẦN: Nts: 6%; P2O5 hh: 9%; K2O hh : 3%; S: 8%. Các nguyên tố trung và vi lượng: Ca; Mg; Si; Fe; Zn; Cu; Mn; B; Mo..

1. TÁC DỤNG: Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu một cách cân đối và hợp lý cho cây Lúa. Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất; Nâng cao độ phì nhiêu cho đất. Tăng khả năng ra rễ cho cây lúa. Giúp cây Lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Dùng bón lót cho cây Lúa

- Lượng dùng: 18-20 kg/ sào Bắc Bộ (360 m)

                      : 25-30 kg/ sào Trung Bộ (500 m)

- Nên kết hợp với phân hữu cơ vi sinh Sông Gianh (thay thế cho phân chuồng) để tăng hiệu quả sử dụng.