PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG VI LƯỢNG NPK SÔNG GIANH 12-3-21+TE

  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 3781

 THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG: Đạm tổng số (Nts): 12%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 21%. Vi lượng (TE): Bo (B): 50 ppm, Mangan (Mn): 50 ppm, Kẽm (Zn): 50 ppm,  Sắt (Fe): 50 ppm; Độ ẩm: 5%.

TÁC DỤNG: TÁC DỤNG: Giúp cứng cây, hạn chế đổ ngã.
- Cây Lúa: Thoát trổ nhanh, Trổ bông đều. Bông Lúa to, dài, hạt to, chắc mẩy.
- Cây lấy củ, quả: Tỉ lệ đậu củ, quả cao. Củ quả to đều, bóng đẹp. 
- Nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế.

Hotline

0232 3 513 796