Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thức tám Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XII)

     Thực hiện Kế hoạch số: 07-KH/ĐUK ngày 07/12/2018 của ban thường vụ Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quảng Bình về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII).

    Thực hiện Kế hoạch số: 07-KH/ĐUK ngày 07/12/2018 của ban thường vụ Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quảng Bình về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII).

    Sáng ngày 19/01/2019, tại văn phòng Tổng công ty Sông Gianh, Đảng bộ Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII).

    Tới tham dự và truyền đạt nội dung tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty, trưởng, phó các phòng ban cùng toàn thể các đồng chí là Đảng viên trong Tổng công ty và các chi nhánh trực thuộc tại các điểm cầu.

    Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, Đảng viên Tổng công ty Sông Gianh nhận thức sâu sắc, nắm vững nội dung, những quan điểm cơ bản, những mục tiêu, nhiệm vụ để tạo sự thống nhất giữa ý chí và hành động, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) đi vào cuộc sống.

   Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đức quán triệt các nội dung trong Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

   Với tinh thần học tập nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

   Một số hình ảnh về buổi học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết.

Đảng bộ Tổng công ty Sông Gianh tổ chức học tập  Nghị quyết

 

Đ/c: Nguyễn Đình Lực Bí thư đảng bộ - Phó TGĐ Tổng công ty Sông Gianh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Đ/c: Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình quán triệt nội dung Nghị quyết tại hội nghị.

Biên tập: Phòng kinh doanh