Đại hội Đảng bộ CTCP Tổng công ty Sông Gianh thành công tốt đẹp

Ngày 06/06/2020, Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 06/06/2020, Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp và các đồng chí trong Ban thường vụ, các Ban của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; về phía Tổng công ty có đồng chí Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc, các đồng chí trong HĐQT và Ban điều hành; đồng chí Nguyễn Đình Lực - Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc. Đại hội cũng đón tiếp đồng chí Phan Trung Thành nguyên Tỉnh ủy viên – Nguyên Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp đến dự và chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc – Thay mặt Đoàn chủ tịch Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe và thảo luận các Báo cáo Chính trị; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ khóa VI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ khối doanh nghiệp khóa IV trình Đại hội Đảng bộ khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh hiện có 9 chi bộ trực thuộc, với 130 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ đã đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI đề ra. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từng bước được đổi mới và đạt kết quả quan trọng trên nhiều mặt, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp luôn phát huy.

Đồng chí Nguyễn Đình Lực - Bí thư Đảng uỷ, TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị Đại hội khoá VII (nhiệm kỳ 2020- 2025) 

Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giữ gìn lối sống lành mạnh, thực hiện văn hóa Tổng công ty Sông Gianh; Đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác đánh giá các chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên hàng năm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, theo đúng nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp uỷ cấp trên.

Kết quả, hàng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu . Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 26 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đức – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bằng những giải pháp năng động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 5 năm qua, Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra, như: tổng sản lượng phân bón tiêu thụ tăng 3,8%, tổng doanh thu tăng 21,4% so với nhiệm kỳ trước….

Đại hội đã quyết nghị các nội dung quan trọng của nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả các dự án đầu tư, năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thương hiệu Sông Gianh, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động; đảm bảo lợi ích của các cổ đông; giữ vững an ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp.”

+ Các chỉ tiêu cơ bản

-  Sản lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ:

* Tổng sản lượng tiêu thụ phân bón gốc, phân bón lá, Bao bì của cả nhiệm kỳ tăng so với nhiệm kỳ trước từ 5-7%;

* Tổng doanh thu kinh doanh tổ chức nhà hàng sự kiện phấn đấu tăng 2-3% so với nhiệm kỳ trước.

* Kinh doanh giống cây trồng là ngành nghề mới thành lập, năm 2020 dự kiến doanh thu 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 250 triệu đồng; tăng trưởng bình quân hàng năm 7-10%;

-  Tổng doanh thu toàn Tổng công ty của cả nhiệm kỳ so với nhiệm kỳ trước tăng 5-7%; 

-  Lợi nhuận và cổ tức theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tối thiểu bằng nhiệm kỳ trước.

-  Nộp ngân sách Nhà nước trong và ngoài tỉnh đầy đủ theo quy định của pháp luật;

-  Đảm bảo 100% lao động có việc làm thường xuyên, lương bình quân tăng hàng năm 5-7%, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho người lao động.

-  Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng- An ninh, đảm bảo an toàn tại đơn vị, huấn luyện tự vệ hàng năm đạt loại khá trở lên. 

-  100% đảng viên được học tập quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

-  Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

-  Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

-  100% các tổ chức Đoàn thể trong Tổng công ty đạt loại khá trở lên.

-  Tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể;

-  Thực hiện tốt công tác vận động quyên góp, xây dựng các quỹ từ thiện, nhân đạo do các cấp phát động.

Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí; 

1/ Đ/c Biền Văn Nga

2/ Đ/c Nguyễn Đình Lực

3/ Đ/c Cao Ngọc Anh

4/ Đ/c Phan Xuân Hòe

5/ Đ/cTrương Quang Vận

6/ Đ/c Trương Xuân Đông

7/ Đ/c Biền Văn Hiền

8/ Đ/c Nguyễn Văn Hiến

9/ Đ/c Biền Thị Bích Châu

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đồng chí Nguyễn Đình Lực tái cử chức Bí thư Đảng ủy Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. 

Một số hình ảnh tại Đại hội

Thực hiện: Phòng kinh doanh