Chi nhánh Đồng Nai

Tên đầy đủ: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY SÔNG GIANH TẠI ĐỒNG NAI

Trụ sở đóng tại: Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại: 0251 3 677 205; Fax: 0251 3 677 206
Mã số Chi nhánh: 3100126555-012

Ông Phan Văn Chương

Giám đốc chi nhánh

Nhiệm vụ: 

Sản xuất phân bón phục vụ cho các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam bộ.

Hình ảnh Chi nhánh: