PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10.6.4

  • Giá bán: Liên hệ
  • Lượt xem: 5272

PHÂN ĐA LƯỢNG NPK 10-6-4

Thành phần: Nts: 10%; P2O5hh: 6%; K2Ohh: 4%. Trung lượng: Ca, Mg, S. Vi lượng: Cu, Zn, B, Mo….

Hotline

0232 3 513 796

Tác dụng:

Sử dụng chăm bón trên mọi chất đất, bón thúc đại trà cho các loại cây trồng: Lúa, ngô, khoai, lạc, đậu đỗ, chè, cam, quýt, nhãn, vải, mía, rau màu….

Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây

Lượng bón

Thời kỳ bón

Cây lúa

12- 15 kg

8- 10 kg

   Thúc đẻ nhánh

   Thúc đòng

Cây ngô

15-20 kg

12- 14 kg

   Khi cây 3-5 lá

   Khi cây 6- 8 lá

Cây chè

25- 30 kg/sào 360 m2

   Thời kỳ kd: Bón vào các tháng

   2-4-6-8-10

Cây mía

15- 20 kg

10- 12 kg

   Khi được 2-3 lóng

   Khi được 4- 6 lóng

Cây ăn quả:

Cam, Nhãn, Vải, Na...

0,8- 1 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

   Sau khi thu hái

   Thúc ra hoa

   Nuôi quả

Cây công nghiệp

1- 1,5 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

1,5- 2 kg/gốc

   Sau khi thu hái

   Thúc cây tạo tán

   Nuôi quả

Các loại hoa,

Cây vườn ươm…

15- 20 kg/sào 360m2

18- 25 kg/sào 3602

   Thúc lần 1

   Thúc lần 2

Cây trồng khác

25- 30 kg/sào 360 m2

  Bón thúc các thời kỳ của cây trồng

Nên kết hợp với các loại phân bón Sông Gianh khác để đạt hiệu quả tối đa.