Giữ vững và phát triển thương hiệu Sông Gianh

5 năm qua, Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI đề ra. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từng bước được đổi mới và đạt kết quả quan trọng trên nhiều mặt, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp luôn phát huy. Từ đó, không ngừng xây dựng, củng cố và đưa thương hiệu Sông Gianh ngày càng vươn xa.

5 năm qua, Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI đề ra. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từng bước được đổi mới và đạt kết quả quan trọng trên nhiều mặt, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp luôn phát huy. Từ đó, không ngừng xây dựng, củng cố và đưa thương hiệu Sông Gianh ngày càng vươn xa.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa Đảng ủy-Hội đồng quản trị (HĐQT)-Ban điều hành Tổng công ty, phân công nhiệm vụ trong Đảng ủy làm cơ sở để lãnh đạo, điều hành các chi bộ trực thuộc và các tổ chức đoàn thể.
  Hoạt động SXKD tại doanh nghiệp.

Hoạt động SXKD tại doanh nghiệp. 

Đảng ủy đã đổi mới nguyên tắc tổ chức và hoạt động đúng với Điều lệ quy định, phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty và thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong từng thời kỳ. Nhờ vậy, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với trách nhiệm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phân cấp trách nhiệm.
Đi đôi với việc kiện toàn công tác tổ chức, Đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác đánh giá các chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên hàng năm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, theo đúng nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Kết quả, hàng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã bồi dưỡng kết nạp được 26 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra.
Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh hiện có 9 chi bộ trực thuộc, với 130 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, bên cạnh làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giữ gìn lối sống lành mạnh..., Đảng bộ luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị gắn với công tác phát triển đảng viên mới, cán bộ trẻ, cán bộ chủ chốt nhằm từng bước nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch đăng ký học tập, làm theo gương Bác và có 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách và lề lối làm việc, phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong hoạt động chuyên môn cũng như đời sống hàng ngày.
Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) trong điều kiện chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố khách quan và chủ quan, như: ngành nông nghiệp chịu nhiều tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm xuống thấp gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất kinh doanh; phải cạnh tranh với các sản phẩm phân bón nhập ngoại, đối phó với sự cạnh tranh không lành mạnh của một số hãng sản xuất phân bón cùng loại trong nước là thách thức rất lớn đối với Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh. 
   Nhà máy phân bón tại tỉnh Quảng Trị có công suất 15.000 tấn/năm, với tổng giá trị đầu tư 30 tỷ đồng đang được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2020.

Nhà máy phân bón tại tỉnh Quảng Trị có công suất 15.000 tấn/năm, với tổng giá trị đầu tư 30 tỷ đồng đang được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2020. 

Trước tình hình này, Đảng bộ đã cùng với HĐQT, Ban điều hành tích cực đổi mới công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế quản lý điều hành hoạt động trong công ty cổ phần, đổi mới phương thức giao khoán cho các chi nhánh đơn vị thành viên, đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài chính để bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả.
Tổng công ty đã linh hoạt trong xác định chỉ tiêu kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình thực tế, đề ra nhiều giải pháp thị trường hiệu quả, nhất là việc xác định tiêu thụ sản phẩm ở khu vực thị trường tự do là bền vững, lâu dài; đồng thời, mở rộng thị trường phân bón, hệ thống đại lý, nhà phân phối hiệu quả.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ,Tổng công ty vừa áp dụng khoa học công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, vừa kết hợp với chấn chỉnh công tác kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm.
Bằng những giải pháp năng động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 5 năm qua, Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra, như: tổng sản lượng phân bón tiêu thụ tăng 3,8%, tổng doanh thu tăng 21,4% so với nhiệm kỳ trước… Để thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ, chính sách đối với người lao động, Đảng ủy đã phối hợp với HĐQT, Ban điều hành đề ra nhiều giải pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.Tổng công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước hàng năm và thực hiện đầy đủ, không có nợ đọng BHXH.
Thu nhập bình quân của người lao động đến cuối nhiệm kỳ đạt 7.097.000 đồng/người/tháng, tăng bình quân 7%/năm. Xây dựng hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, bảo đảm vệ sinh lao động; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, phụ cấp độc hại, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động được Tổng công ty, các đơn vị thành viên quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ quy định.
Tại các chi nhánh đều tổ chức bếp ăn tập thể, nhà nội trú cho cán bộ công nhân ở xa, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu ăn, ở để người lao động yên tâm làm việc. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch được đẩy mạnh, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động, trở thành động lực thúc đẩy SXKD.
  Đồng chí Nguyễn Đình Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh trao học bỗng cho học sinh Trường THCS Quảng Thuận, TX. Ba Đồn.

Đồng chí Nguyễn Đình Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh trao học bỗng cho học sinh Trường THCS Quảng Thuận, TX. Ba Đồn.

Mặc dù trong thời điểm hết sức khó khăn, nhưng Tổng công ty luôn nỗ lực, quan tâm, chú trọng công tác đầu tư  nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu và vị thế cạnh tranh của Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh trên thị trường. Các nhà máy được đầu tư mới trong nhiệm kỳ qua, gồm: Nhà máy phân bón NPK tại Bình Dương, được đầu tư bằng công nghệ tạo hạt bằng hơi nước, công suất 50.000 tấn/năm, cung cấp trên 20 dòng sản phẩm NPK một màu hàm lượng cao cho các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Nam, tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng; Nhà máy phân bón NPK tại Bắc Ninh, được đầu tư bằng công nghệ urê hóa lỏng, công suất 100.000 tấn/năm, cung cấp trên 30 dòng sản phẩm NPK một màu hàm lượng cao cho các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung, có tổng mức đầu tư gần 200 tỷ đồng; Trung tâm tổ chức sự kiện Sông Gianh, tại thị xã Ba Đồn với tổng đầu tư 15 tỷ đồng... Ngoài ra, doanh nghiệp còn đầu tư nâng cấp dây chuyền máy móc thiết bị bao bì, các đơn vị phân bón khác với trị giá hàng chục tỷ đồng.
Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong Tổng công ty vững mạnh, hoạt động có màu sắc, đúng điều lệ của mỗi tổ chức. Các tổ chức đoàn thể đã phát huy được vai trò của mình trong vận động đoàn viên, hội viên tích cực thực hiện nhiệm vụ SXKD, tham gia quản lý doanh nghiệp, đóng góp ý kiến vào quy chế, Điều lệ củaTổng công ty, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, đi đầu trong phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Các tổ chức đoàn thể đã phối hợp với chuyên môn thực hiện tặng quà, thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo nên nét đẹp văn hóa riêng củaCông ty CP Tổng công ty Sông Gianh trong thời kỳ cạnh tranh và hội nhập.
Sau hơn 10 năm hoạt động theo mô hình cổ phần hóa và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý điều hành; nội bộ đoàn kết, người lao động yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.
Tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thành công mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phối hợp với HĐQT, Ban điều hành lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững và phát triển thương hiệu Sông Gianh; phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng tổng công ty phát triển bền vững; bảo đảm việc làm, thu nhập và ngày càng nâng cao đời sống cho người lao động.
Theo Hiền Chi - Báo Quảng Bình