Phân bón Sông Gianh nâng tầm bông lúa trên đồng

18/05/2021
1739

Vụ đông xuân năm nay, Tổng công ty Sông Gianh đã triển khai mô hình chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm đối với giống lúa và phân bón của Tổng công ty tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Vụ đông xuân năm nay, Tổng công ty Sông Gianh đã triển khai mô hình chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm đối với giống lúa và phân bón của Tổng công ty tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Bước đầu đã mang lại hiệu quả cao và được bà con nông dân đánh giá là vụ mùa thành công nhất từ trước đến nay với năng suất 70 - 75 tạ/ha.

Phân Bón Sông Gianh mong muốn trong thời gian tới sẽ có sự liên kết chặt chẽ hơn từ khâu giống, đến kĩ thuật canh tác, phân bón để năng suất hơn nữa trong vụ hè thu sắp tới. Nâng cao giá trị nông sản cho bà con, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm sức lao động, thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước nâng tầm cây lúa trên cánh đồng quê hương.

Phóng sự được phát trên kênh THQB

Biên tập: Phòng kinh doanh