Thương hiệu quốc gia là chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội

23/01/2021
1866

Bộ công thương vừa công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020

Bộ công thương vừa công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản phẩm đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020.

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)