Tổng Công Ty Sông Gianh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

01/03/2021
1260

     Ngày 28/02/2021 Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021".

     Ngày 28/02/2021 Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021" và “Hội nghị đại biểu người lao động Tổng công ty” nhằm đánh giá cụ thể tất cả các hoạt động SX- KD trong toàn Tổng công ty đồng thời đưa ra các giải pháp tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ đồng thời đánh giá hoạt động công tác công đoàn, tình hình thức hiện thỏa ước lao đông tập thể, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

     Để phóng chống dịch Covid-19, Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị thông qua hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu: Văn phòng Tổng công ty, Khu vực Miền Bắc, Khu vực Miền Nam và Khu vực Tây Nguyên.

Ông Biền Văn Nga-Chủ tịch HĐQT-TGĐ phát biểu khai mạc Hội Nghị

     Chủ toạ hội nghị có Ông: Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT-TGĐ; Tham dự Hội nghị có các ông thành viên HĐQT, Ban tư vấn khoa học, Ban điều hành, Ban kiểm soát, trưởng phó các phòng ban, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị thành viên cùng các đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể các bộ CBCNV lao động của Tổng công ty Sông Gianh. 

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã đánh giá cao những kết quả quả mà các cá nhân đơn vị đã đạt được; Năm 2020 là năm đặc biệt khó khăn khi tình hình dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, Tổng công ty vẫn đảm bảo tốt các hoạt động SX-KD, mở thêm ngành nghề kinh doanh mới và đặc biệt công tác chăm lo đời sống người lao động được đánh giá tốt hơn những năm trước; Để có được kết quả đó, ngoài sự dự báo ngay từ đầu năm của HĐQT Tổng công ty để có những chiến lược, giải pháp phù hợp còn có sự quyết tâm, vào cuộc của cả tập thể từ Lãnh đạo Tổng công ty đến lãnh đạo đơn vị và toàn thể CBNV trong toàn Tổng công ty. Bước qua năm 2021, dự báo tình hình vẫn còn nhiều khó khăn phức tạp của dịch bệnh đề nghị các cá nhân, đơn vị tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Hội nghị cũng được nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, trong đó chỉ ra những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, khó khăn còn tồn tại, đồng thời phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Hội nghị cũng được nghe Ông Cao Ngọc Anh - Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo về công tác Công đoàn, tình hình thực hiện thỏa ước lao động, thực hiện quy chế dân chủ năm 2020-2021. Nhằm đóng góp ý kiến và thảo luận các giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2021, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận về một số chủ đề như: "Giải pháp phát triển thị trường tự do", " Nâng cao chất lượng – an toàn trong sản xuất", “chăm lo chất lượng đời sống cho người lao động”... Sau khi lắng nghe các báo cáo, tham luận từ các cá nhân, đơn vị, ông Biền Văn Nga-Chủ tịch HĐQT-TGĐ thay mặt đoàn Chủ tịch đánh giá cao chất lượng của các tham luận tại Hội nghị đồng thời cũng đã có những chia sẻ, ghi nhận những ý kiến, tham luận tại Hội Nghị. 

   Tại Hội nghị, Tổng công ty đã có quyết định khen thưởng cho các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2020; Đồng thời BCH Công Đoàn Tổng công ty cũng đã phát động phong trào thi đua giữa các Phòng ban, đơn vị trong năm 2021.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Ông Nguyễn Đình Lực- TVHĐQT, Phó TGĐ trình bày báo cáo HĐSX KD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Ông Cao Ngọc Anh-Chủ tịch Công Đoàn, Phó TGĐ- trình bày báo cáo hoạt động công tác Công Đoàn năm 2020
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tổng công ty