Đại hội Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh lần thứ VII

06/06/2020
1103

Ngày 6-6, Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 6-6, Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII

Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh hiện có 9 chi bộ trực thuộc, với 130 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ đã đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI đề ra. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ từng bước được đổi mới và đạt kết quả quan trọng trên nhiều mặt, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp luôn phát huy.
Bên cạnh làm tốt công tác giáo dục đạo đức, giữ gìn lối sống lành mạnh, thực hiện văn hóa Tổng công ty Sông Gianh; Đảng ủy đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Công tác đánh giá các chi bộ trực thuộc và xếp loại đảng viên hàng năm được tổ chức thực hiện nghiêm túc, theo đúng nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp uỷ cấp trên.
Kết quả, hàng năm có 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến 2019, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp được 26 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra.
Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII 

Bằng những giải pháp năng động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, 5 năm qua, Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh đã đạt được nhiều chỉ tiêu đề ra, như: tổng sản lượng phân bón tiêu thụ tăng 3,8%, tổng doanh thu tăng 21,4% so với nhiệm kỳ trước….
Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phối hợp với HĐQT, Ban điều hành để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả các dự án đầu tư, năng lực cạnh tranh, giữ vững và phát triển thương hiệu Sông Gianh, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng tổng công ty phát triển bền vững; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; bảo đảm việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động; bảo đảm lợi ích của các cổ đông; giữ vững an ninh trật tự, an toàn doanh nghiệp.”
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII gồm 9 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Lực tái cử chức Bí thư Đảng ủy Công ty CP Tổng công ty Sông Gianh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Theo Hiền Chi - Báo Quảng Bình