Tổng Công Ty Sông Gianh tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019

Chiều ngày 02/02/2020 Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức thành công Hội nghị “Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020" nhằm đánh giá cụ thể tất cả các hoạt động SX- KD trong toàn Tổng công ty đồng thời đưa ra các giải pháp tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ và Hội nghị "Đại biểu người lao động Tổng công ty” để đánh giá hoạt động công tác công đoàn, tình hình thức hiện thỏa ước lao đông tập thể, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

 

     Chiều ngày 02/02/2020 Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức thành công Hội nghị “ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020" nhằm đánh giá cụ thể tất cả các hoạt động SX- KD trong toàn Tổng công ty đồng thời đưa ra các giải pháp tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ và Hội nghị "Đại biểu người lao động Tổng công ty” để đánh giá hoạt động công tác công đoàn, tình hình thức hiện thỏa ước lao đông tập thể, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đến tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ông: Biền Văn Nga-Chủ tịch HĐQT-TGĐ, các ông thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, trưởng phó các phòng ban, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị thành viên cùng các đại biểu ưu tú đại diện cho toàn thể các bộ CBCNV lao động của Tổng công ty Sông Gianh. 

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã đánh giá cao những kết quả quả mà các cá nhân đơn vị đã đạt được trong năm 2019; Để có được kết quả đó, ngoài sự dự báo ngay từ đầu năm của BĐH Tổng công ty để có những chiến lược, giải pháp phù hợp còn là sự quyết tâm, vào cuộc của cả tập thể từ Lãnh đạo Tổng công ty đến lãnh đạo đơn vị và toàn thể CBNV trong toàn Tổng công ty. Đề nghị các cá nhân, đơn vị tiếp tục phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

     Trong báo cáo trình bày tại hội nghị Ông: Nguyễn Đình Lực - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc- đã tổng kết lại những hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, chỉ ra những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, khó khăn còn tồn tại, đồng thời trình bày phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Hội nghị cũng được nghe Ông Cao Ngọc Anh-Chủ tịch công đoàn trình bày về báo cáo công tác Công đoàn, tình hình thực hiện thỏa ước lao động, thực hiện quy chế dân chủ năm 2019-2020. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2020, đại diện các đơn vị đã trình bày tham luận về một số chủ đề như: " Giái pháp thúc đẩy tiêu thụ sản lượng thị trường tự do", " Nâng cao công tác nội chính và công đoàn"... Sau khi lắng nghe các báo cáo, tham luận từ các cá nhân, đơn vị, ông Biền Văn Nga-Chủ tịch HĐQT-TGĐ đánh giá cao chất lượng của các tham luận đồng thời cũng đã có những chia sẻ,  ghi nhận những ý kiến, tham luận tại Hội Nghị. 

    Tại Hội nghị, Tổng công ty Sông Gianh đã trao bằng khen và thưởng cho các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019 nhằm khích lệ những thành tích mà các cá nhân, đơn vị đã đạt được. Tại hội nghị BCH Công Đoàn Tổng công ty cũng đã phát động phong trào thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Phòng ban, đơn vị trong năm 2020.

    Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Biền Văn Nga-Chủ tịch HĐQT-TGĐ phát biểu khai mạc Hội Nghị

Ông Nguyễn Đình Lực- TVHĐQT, Phó TGĐ trình bày báo cáo HĐSX KD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ông Cao Ngọc Anh-Chủ tịch Công Đoàn, Phó TGĐ- trình bày báo cáo hoạt động công tác Công Đoàn

Đại diện các phòng ban, đơn vị trình bày tham luận tại Hội Nghị

Tổng công ty trao thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cùng các đại diện tổ chức Đoàn thể chứng kiến các phòng ban, đơn vị tham gia Ký kết phong trào thi đua

 

Tổng hợp: Phòng KD