Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

Sáng ngày 11/2/2017, Tại Văn phòng Tổng công ty, Đảng bộ Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, các kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Đến dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đình Lực Bí thư Đảng bộ Tổng công ty và có đầy đủ đảng viên tại VP Tổng công ty và các Chi nhánh tham gia.

Đồng chí Nguyễn Đình Lực phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương, với 3 nội dung chính là Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016.  

Đ/c Nguyễn Hữu Đức - Phó Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp truyền đạt nội dung Nghị quyết

Theo đó, Nghị quyết 04-NQ/TW đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa” trong cán bộ Đảng viên. Gồm 3 nhóm lớn 9 biểu hiện về suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mục tiêu đưa ra 27 biểu hiện của suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển biến đưa ra biểu hiện để mỗi đảng viên tự chấn chỉnh bản thân, tự nhận thức để có những đóng góp xây dựng Đảng tốt hơn.

Mục tiêu đề ra nhằm nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đôi ngũ cán bộ, đản viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình, tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới.

Hội nghị trực tuyến tại Văn phòng Tổng công ty

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lực đánh giá cao sự tham gia đầy đủ của các Chi bộ đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng cần tổ chức tốt, triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và một số nội dung Nghị quyết được trình bày tại Hội nghị này; Yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp uỷ phải trực tiếp triển khai sâu sát cho cán bộ, đảng viên ở cấp Chi nhánh, đơn vị mình thực hiện; các Chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức kế hoạch, hành động trong việc thực hiện nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình./.

TK