Chi nhánh Bình Dương làm việc với đoàn Công ty Nông nghiệp ACI – Bangladesh

Chi nhánh Bình Dương-Tổng công ty Sông Gianh làm việc với đoàn Công ty Nông nghiệp ACI – Bangladesh

   Ngày 9/9/2015 Tại nhà máy Phân bón Sông Gianh 9 -  Tổng công ty Sông Gianh  địa chỉ: Ấp rạch Bắp - Xã: An Tây - Bến Cát - Bình Dương. Ông: Trương Quang Vận – Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Chi nhánh Bình Dương đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Công ty Nông nghiệp ACI – Bangladesh hai bên đã thống nhất quan hệ mua bán trao đổi sản phẩm về Nông nghiệp.

Ảnh chụp lưu niệm sau khi làm việc:

Tin từ Chi nhánh Bình Dương chuyển về PKD