HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

06/09/2020
1659

Sáng ngày 04/8/2014, Tổng công ty Sông Gianh đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

          Tham dự hội nghị: tại điểm cầu Tổng công ty gồm văn phòng Tổng công ty, XN phân bón Sông Gianh và Công ty TNHH Xây dựng Sông Gianh 5 có: 40 người; điểm cầu Hà Nội gồm CN Từ Liêm, CN Đông Anh, CN Bắc Ninh và Ban cố vấn có: 33 người; Điểm cầu nhà máy Bao bì Nhật Lệ có 24 người; điểm cầu Chi nhánh Gia Lai có 23 người; điểm cầu chi nhánh Đắk Lắk có 11 người; điểm cầu chi nhánh Đồng Nai có 36 người; điểm cầu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có 27 người; Tổng cộng: 194 cán bộ công nhân tham dự.

          Hội nghị đã nghe: Ông Cao Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc phát biểu khai mạc, Ông Nguyễn Đình Lực - Phó Tổng giám đốc thay mặt ban điều hành trình bày Báo cáo sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014, BCH Công đoàn phát động thi đua, Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc chủ trì và kết luận hội nghị.

          Đánh giá tình tình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm Báo cáo nêu:  Trước những tác động của tình hình kinh tế thế giới, trong nước và thực trạng của Tổng công ty đều có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động SXKD. Tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, mùa mưa đến muộn nên có ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ ở một số khu vực thị trường. Giá cả các mặt hàng nông sản giảm mạnh đặc biệt là cao su làm hạn chế nhiều về đầu tư, chăm bón của người dân và các Công ty, nông trường. Một số chính sách thuộc tầm vĩ mô như: Quyết định số 1526/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2013 v/v phê duyệt tổng thể kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ đã làm cước phí trong vận chuyển tăng cao so với trước đây, tác động rất lớn đến việc vận chuyển phân bón và hiệu quả kinh doanh; Với việc ra đời Nghị định 202/2013/NĐ-CP quy định về sản xuất kinh doanh phân bón theo đó ngành phân bón là ngành SXKD có điều kiện dẫn đến nhiều áp lực cho Tổng công ty: áp lực về đầu tư, áp lực về tài chính, áp lực về nguồn nhân lực.Tình hình bất ổn chính trị tại Campuchia ít nhiều có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ phân bón ở thị trường này.

Tuy nhiên những khó khăn thách thức đã được lãnh đạo Tổng công ty dự báo từ đầu năm vì thế không bất ngờ mà có sự chuẩn bị trước. Qua 6 tháng đầu năm Tổng công ty Sông Gianh đã thu được những kết quả đáng ghi nhận: Sản lượng tiêu thụ phân bón tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 60,7% kế hoạch cả năm; Phân bón lá tăng so với cùng kỳ tăng 6,2% so với cùng kỳ, đạt 34% kế hoạch; Bao bì PP+PE giảm 15% so với cùng kỳ, đạt 55,7% kế hoạch; Thùng Carton giảm 13% so với cùng kỳ, đạt 46,5% kế hoạch. Giá trị xây lắp hoàn thành công trình nội bộ: 7,5 tỷ (gồm: nhà xưởng Sông Gianh: 4,1 tỷ; Dự án Bình Dương: 3,4tỷ). Hoạt động dịch vụ thu được: 104 trđ;

So với cùng kỳ năm 2013: Tổng doanh thu tăng 36,3%; Lợi nhuận tăng 33,2%; Nộp ngân sách tăng 78,8%; Nộp các loại bảo hiểm tăng 19,5%; Vốn chủ sở hữu tăng 55,7%; Luân chuyển vốn tăng 70,6% so với cùng kỳ 2013.

Lương bình quân đạt 6.000.000đ/người/tháng.

Đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2 (2014-2018), bầu HĐQT gồm 07 thành viên, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên; kiện toàn nhân sự Ban điều hành, các phòng ban và các đơn vị thành viên, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy; thực hiện tốt đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Phát biểu Kết luận hội nghị Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt HĐQT, Ban điều hành Tổng công ty đã biểu dương những thành tích và kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân trong Tổng công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong các lĩnh vực: Sản xuất-kỹ thuật, thị trường, tổ chức nhân sự và quản lý. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đề nghị toàn thể cán bộ công nhân trong toàn Tổng công ty phấn đấu nỗ lực hơn nữa, tự tin hơn nữa, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2014./.