Quyết định về việc kết nạp hội viên Hội cựu Chiến binh Việt Nam

Quyết định Thành lập Hội Cựu Chiến binh Tổng công ty Sông Gianh

    Ngày 15 tháng 9 vừa qua Hội cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp thuộc Hội cựu Chiến binh tỉnh Quảng Bình Đã Quyết định số 48-QĐ/CCB kết nạp 9 đ/c đang công tác tại Tổng công ty Sông Gianh vào Hội cựu Chiến binh Việt Nam

Gồm:

1. Đ/c Biền Văn Nga                 6. Đ/c Lê Quyết Thắng

2. Đ/c Phan Văn Vinh               7. Đ/c Phan Văn Tuyển

3. Đ/c Nguyễn Quốc Hùng        8. Đ/c Lê Quý Ngà

4. Đ/c Nguyễn Văn Hiến           9. Đ/c Phan Xuân Hòe

5. Đ/c Cao Ngọc Anh.

         Cùng ngày Hội cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp cũng đã ra quyết định số 49-QĐ/CCB thành lập Tổ chức cơ sở Hội cựu Chiến binh Việt Nam " Hội Cựu Chiến binh Công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh" có 9 hội viên đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty và sự chỉ đạo của Ban chấp hành Hội cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Thành lập Ban chấp hành Lâm thời gồm 3 đ/c : Đ/c Phan Văn Vinh Chủ tịch Hội; đ/c Nguyễn Quốc Hùng Phó chủ tịch Hội; Đ/c Nguyễn Văn Hiến Ủy viên BCH, 

        Ban chấp hành Lâm thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và tiến hành Đại hội lần thứ nhất.

                                                                                                                      Phòng Kinh doanh TCT