Tổng công ty Sông Gianh tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và Tổng kết công tác SXKD năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

            Chiều 23/01/2015 tại trụ sở chính phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình. Tổng công ty Sông Gianh tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và Tổng kết công tác SXKD năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.

           Chiều 23/01/2015 tại trụ sở chính phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình. Tổng công ty Sông Gianh tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và Tổng kết công tác SXKD năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015.     

           Tham dự Hội nghị có các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Trưởng phó các phòng ban, Giám đốc các đơn vị và 66 cán bộ công nhân tiêu biểu đến từ 12 đơn vị trực thuộc, đại diện cho 500 cán bộ công nhân lao động trong toàn Tổng công ty.

            Hội nghị đã nghe Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Cao Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Ông Biền Văn Nga - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo Tổng kết.

Báo cáo Tổng kết công tác SXKD năm 2014 nêu rõ: Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, môi trường kinh doanh không mấy thuận lợi nhưng trong năm 2014 Tổng công ty Sông Gianh đã thu được nhiều kết quả rất to lớn: Sản lượng phân bón tăng 3,3%; phân bón lá tăng 10,8%; doanh thu tăng 45%; Lợi nhuận sau thuế tăng 37,6% nộp Ngân sách tăng 4,9%; Bảo hiểm xã hội tăng 11,7%; Vốn chủ sở hữu tăng 42,1% so với cùng kỳ năm trước. các đơn vị dịch vụ như Bao Bì, Xây lắp hoàn thành kế hoạch đề ra. Hai dự án Nhà máy phân bón tại Bắc Ninh và Bình Dương đạt kết quả tốt. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018). Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thành công. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy. Công tác xã hội từ thiện đã tạo được tiếng vang lớn…. Những kết quả đó thể hiện sự cố gắng, sự quyết tâm cao của toàn thể Giám đốc các đơn vị thành viên, của HĐQT và Ban điều hành và toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty.

Ông Cao Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo.

Hội nghị đã biểu dương 03 tập thể lao động xuất sắc gồm: Văn phòng Tổng công ty, Chi nhánh Miền Bắc và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 02 tập thể lao động tiên tiến gồm: Công ty TNHH Xây dựng Sông Gianh 5 và Chi nhánh Đắk Lắk. 41 cán bộ công nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua của Tổng công ty. 193 cán bộ công nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đây là những tập thể và cá nhân tiêu biểu được bình chọn từ cơ sở, có nhiều đóng góp trí tuệ và công sức làm nên những kết quả mà Tổng công ty Sông Gianh đã đạt được trong năm 2014.

Ông Biền Văn Nga – Chủ tịch HĐQT, TGĐ trao thưởng cho các đơn vị xuất sắc.

Hội nghị đã chứng kiến Tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên ký kết giao ước thi đua và hợp đồng giao khoán năm 2015. Nghe Công đoàn phát động thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Gianh năm 2015.

Ban quản lý quỹ tình nghĩa Sông Gianh báo cáo hoạt động năm 2014 và phát động đóng góp quỹ năm 2015. Tại Hội nghị đã ghi nhận sự đóng góp của các tập thể và cá nhân với số tiền 66 triệu đồng, góp phần xây dựng Quỹ tình nghĩa Sông Gianh lớn mạnh, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ công nhân trong Tổng công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vươn lên, yên tâm công tác góp phần xây dựng Tổng công ty Sông Gianh lớn mạnh không ngừng./.